Thornton Willis          
homage to mondrian, 2009
oil on canvas
24" x 18"

Thornton Willis | homage to mondrian