Thornton Willis          
space ryhme, 2009
oil on canvas
24" x 24"

Thornton Willis | space ryhme